אנחנו רואים בסימני דרך מעבדה לחדשנות חינוכית

אנחנו פועלים בדרך של ניסוי וטעייה, ומוכנות גבוהה לנסות דברים חדשים. למי שמעוניין במערכת ותיקה ומבוססת, נמליץ שלא להירשם לסימני דרך. גם אם יש לכם ספק לגבי התאמתו של ילדכם למסגרת פתוחה וגמישה, המלצתנו היא שלא להירשם לסימני דרך. רק מי שמעוניין לנסות דברים חדשים, שחלקם יעבדו וחלקם פחות, צפוי לשמוח לאורך זמן על בחירה בסימני דרך. כאן, איננו חוששים מכישלונות, להיפך, אנחנו רואים בכישלונות שלנו בסיס לשיח בונה ולמידה משותפת.
כדי לבחון את השגת המטרות המוצהרות שלנו, אנחנו מקיימים בקרת ביצוע רציפה באמצעות מבדקים ושאלונים שהמורים מעבירים לתלמידים ולעתים גם שההנהלה מעבירה אל ההורים. כך אנו בודקים מגוון תחומים רלוונטיים: אקלים, מוטיבציה וסקרנות, ומידת ההתפתחות של המיומנויות הלימודיות, החברתיות והרגשיות השונות. מתוצאות המבדקים אנו מפיקים מהם תובנות המאפשרות לנו לשפר את תכנית העבודה שלנו תוך כדי תנועה. אופן השיתוף של ההורים במסקנות הוא לרוב פרטני, ועם זאת מעת לעת אנו גם מעבירים להורים שאלונים המסייעים לנו להבין את עמדות ההורים בנושאים שעל הפרק.