שילוב יסודות מהחינוך הדמוקרטי

בנוסף לשילוב יסודות מהחינוך הקיבוצי, הפדגוגיה המונטסורית שלנו משלבת גם כמה מעקרונות החינוך הדמוקרטי. כך למשל אנחנו מאפשרים בחירה של הילדים בין אפשרויות שונות. להבדיל מבית ספר דמוקרטי קלאסי, אנו סבורים שלא די בהיצע של שיעורי בחירה; יש לספק לילדים סביבה לימודית מעוצבת ומותאמת להתפתחותם. על כן אצלנו במהלך שעות הבוקר הילדים עסוקים בפעילויות שונות במרחב מונטסורי קבוע שאינו ניתן לבחירתם, ובשעות הבלתי פורמליות (מ-14:15 ועד 15:45) הם עוברים לחוגי בחירה – החלק הדמוקרטי של יום הלימודים.

גם אורח חיים דמוקרטי אנו מקדמים במודל שלנו. אנו עושים זאת באמצעות חברת ילדים פעילה. במסגרת זו מתקיימים דיונים עם הילדים על בסיס הקשבה הדדית, ואם יש מחלוקת היא  מוכרעת על ידי הרוב. החיים הדמוקרטיים, המבוססים על הקשבה הדדית והכרעת הרוב, מתקיימים בתכנית שלנו לא בפרלמנט הפעיל בבתי הספר הדמוקרטיים השונים, אלא באופן שוטף במהלך היום. הפעילות הטבעית של הילדים בכיתות, במגרשים ובחצרות מזמנת אינספור מתחים ועימותים, המזמנים מצדם פעולות גישור המבוססות הקשבה, הבנת העמדות של האחר, ולעתים גם הכרעה דמוקרטית. המחנכים מנצלים את ההזדמנויות הללו כדי לעודד את הילדים לנסח את עמדותיהם ולהיפתח לעמדות של אחרים, לקבל החלטות ולהישמע להחלטות, מתוך עמדה של מתווכים ומדריכים ולא של שופטים ומבקרים.